Fundusz Spójności

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno.

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie. informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 20 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, osi priorytetowej II „Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , wszelkie potencjalne nieprawidłowości i podejrzenia nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko mogą być zgłaszane za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju specjalnego adresu e-mail: lub  za pomocą  dedykowanej strony internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

     Aktualności na budowie oczyszczalni ścieków w Oleśnie.png

 

 

 

                                              

                                                                                                 

Opis Projektu

 

 

Cele Projektu

 

 

Aktualności

 

 

Postęp rzeczowy

 

 

Projekt w mediach

 

 

Możliwe nadużycia w projekcie

 

 

Dane Kontaktowe

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

     

 

   

 

   

 

 

        

 

 

        

logotyp NFOŚiGW.jpeg

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe