Twardość Wody

Twardość wody

 

Rozróżnia się następujące rodzaje rodzaje twardości wody:

  • Twardość ogólna - odpowiada całkowitej zawartości jonów wapnia i magnezu oraz innych jonów metali powodujących twardość wody.
  • Twardość węglanowa - odpowiada zawartości węglanów, wodorowęglanów o wodorotlenków wapnia i magnezu. Zwana też bywa twardością przemijającą, ponieważ podczas gotowania wody zanika (wytrącają się osady węglanu wapnia, wodorotlenku magnezu i żelaza tworzący tzw. kamień  kotłowy powodujący straty ciepła i większe zużycie paliwa podczas gotowania wody). Jednak po przegotowaniu w wodzie pozostają węglany i wodorotlenki, w ten sposób twardość węglanowa jest wyższa od twardości przemijającej.

Twardość wody pozostająca po przegotowaniu nazywa się twardością stałą (=twardość ogólna-twardość przemijająca) i jej wartość jest wyższa od twardości niewęglanowej.

  • Twardość niewęglanowa - stanowi różnicę  miedzy twardością ogólną a twardością węglanową i określa zawartość chlorków, siarczanów, azotanów  i innych rozpuszczalnych soli, głównie wapnia i magnezu.

Twog.= Twnwęg.+Twwęg.

 

 

W Polsce dopuszczalna twardość ogólna wynosi 60-500mgCaCO3/dm3

Podział wód podziemnych ze względu na stopień twardości:

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe