Cele Projektu

 

CELE PROJEKTU

 

            Celem Projektu jest niwelowanie braków w istniejącej infrastrukturze oraz poprawa jakości świadczonych usług w zakresie odprowadzania ścieków kanalizacją sanitarną i jakości dostawy wody (w tym poprzez niwelowanie strat wody). Ponadto, w zakresie oczyszczalni ścieków modernizacja istniejącego systemu podyktowana jest potrzebą spełnienia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Zadanie przyczyni się do zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących produktów w 2022 r.

  1. Wybudowania sieci kanalizacyjnej o długości - 4,81 km
  2. Wybudowania sieci wodociągowej o długości  -2,84 km
  3. Wyremontowaniu sieci kanalizacyjnej o długości -0,68 km
  4. Modernizacji sieci kanalizacyjnej o długości -  0,72 km
  5. Przebudowy Oczyszczalni ścieków komunalnych z dostosowaniem oczyszczalni do  wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych .

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe