Postęp rzeczowy

 

POSTĘP RZECZOWY

 

Zadanie nr 1 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2016r.

Zadanie nr 2 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem przy ul. Budowlanych” zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie nr 3 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki” w Oleśnie –  początek realizacji zadania planowany na III kwartał 2018r.

Zadanie nr 4 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie”- początek realizacji zadania planowany na III kwartał 2018r.

Kontrakt nr 5 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej”- początek realizacji zadania planowany na IV kwartał 2018r.

Zadanie 6 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie”- Podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KURPET” Rafał Kurpet ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork w dniu 01.08.2018r.  Rozpoczęto pierwsze prace budowlano-montażowe

Zadanie 7-,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie”-początek realizacji zadania planowany na IV kwartał 2018r.

Zadanie 8 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Oleśnie’’- zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale 2018 r

Zadanie 9 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie” wg procedury zaprojektuj i wybuduj.- początek realizacji zadania w  III kwartał 2018r.

Zadanie 10 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej, Murka i Sienkiewicza w Oleśnie”- zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r

Zadanie 11- ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie’’ – w dniu 29.06.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą z Firmą Instalacji Sanitarnej ,,POLAN" Krzysztof Polak. Rozpoczęto pierwsze prace budowlano-montażowe.

Zadanie 12 - ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Lompy, ul. Mostowej, ul. Małe Przedmieście, ul. Słowackiego i ul. Krasickiego.”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie 13- ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy w ul. Minkusa i ul. Wachowskiej”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie 14- ,,Budowa wodociągu w ul. M.C. Skłodowskiej w Oleśnie”– zadanie przewidziane do realizacji w III. kwartale 2018

Zadanie 15- ,,Budowa wodociągu w ul. Częstochowskiej w Oleśnie”- Zadanie zakończone. Odbiór  robót budowlanych nastąpił w dniu 16.04.2018r.

Zadanie 16-,, Modernizacja kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno”- zadanie przewidziane do realizacji w III i IV  kwartale 2018r.

Zadanie 17- Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie-. zadanie przewidziane do realizacji wg procedury zaprojektuj i wybuduj w okresie od  III kwartału 2018r  do końca 2020 r.

 

Logo
Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe