Postęp rzeczowy

 

POSTĘP RZECZOWY

 

Zadanie nr 1 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2016r.

Zadanie nr 2 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem przy ul. Budowlanych” zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie nr 3 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki” w Oleśnie –  początek realizacji zadania planowany na III kwartał 2020r.

Zadanie nr 4 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie”-Zadanie zakończone Wykonawcą robót była firma ,,POLINSTAL” Sp. z o.o.,   ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

Kontrakt nr 5 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej”- Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była firma ,,POLINSTAL” Sp. z o.o., ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

Zadanie 6 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie”- Zadanie Zakończone- Wykonawcą Robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KURPET” Rafał Kurpet ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200

Zadanie 7-,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie”-Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była ,,POLINSTAL” Sp. z o.o., ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice. 

Zadanie 8 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Oleśnie’’- zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale 2020 r

Zadanie 9 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie”- Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji  projektowej- AKWA-SERWIS Romuald Maciantowicz- roboty budowlane przewidziane na III kwartał 2020r.

Zadanie 10 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sądowej, Murka i Sienkiewicza w Oleśnie”- zadanie przewidziane do realizacji w II kwartale 2020 r

Zadanie 11- ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie’’ – Zadanie zakończone- Wykonawcą robót była Firma Instalacji Sanitarnej ,,POLAN" Krzysztof Polak.

Zadanie 12 - ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Lompy, ul. Mostowej, ul. Małe Przedmieście, ul. Słowackiego i ul. Krasickiego.”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie 13- ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy w ul. Minkusa i ul. Wachowskiej”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie 14- ,,Budowa wodociągu w ul. M.C. Skłodowskiej w Oleśnie”– zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale 2020

Zadanie 15- ,,Budowa wodociągu w ul. Częstochowskiej w Oleśnie”- Zadanie zakończone. Odbiór  robót budowlanych nastąpił w dniu 16.04.2018r.

Zadanie 16-,, Modernizacja kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno”- Zadanie zakończone w dniu. Wykonawcą robót była firma  UNIMARK Spółka z o.o.

Zadanie 17- Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie-. podpisano umowę na wykonanie kompletniej dokumentacji projektowej- Wykonawcą prac jest firma EKO-TREATMENT ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno. W dniu 03.04.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe w ramach przedmiotowego zadania.

logotyp NFOŚiGW.jpeg

Logo
Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe