Postęp rzeczowy

 

POSTĘP RZECZOWY

 

Zadanie nr 1 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gorzowskiej w Oleśnie”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2016r.

Zadanie nr 2 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem przy ul. Budowlanych” zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie nr 3 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Stobrówki” w Oleśnie –  początek realizacji zadania planowany na III kwartał 2021r.

Zadanie nr 4 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie”-Zadanie zakończone Wykonawcą robót była firma ,,POLINSTAL” Sp. z o.o.,   ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

Kontrakt nr 5 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej”- Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była firma ,,POLINSTAL” Sp. z o.o., ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

Zadanie 6 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Oleśnie”- Zadanie Zakończone- Wykonawcą Robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KURPET” Rafał Kurpet ul. Wołczyńska 34d, Ligota Dolna, 46-200

Zadanie 7-,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Oleśnie”-Zadanie zakończone. Wykonawcą robót była ,,POLINSTAL” Sp. z o.o., ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

Zadanie 9 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Oleśnie”- - roboty budowlane przewidziane na II kwartał 2021r.

Zadanie 10 - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murka i Sienkiewicza w Oleśnie”- Zadanie zakończone

Zadanie 11- ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Lipowej oraz budowa sieci wodociągowej łączącej ul. Klonową - Lipową z ul. Kluczborską w Oleśnie’’ – Zadanie zakończone- Wykonawcą robót była Firma Instalacji Sanitarnej ,,POLAN" Krzysztof Polak.

Zadanie 12 - ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy ul. Lompy, ul. Mostowej, ul. Małe Przedmieście, ul. Słowackiego i ul. Krasickiego.”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie 13- ,,Budowa sieci wodociągowej w Oleśnie przy w ul. Minkusa i ul. Wachowskiej”- zadanie wykonane  przez Podmiot Upoważniony-Gminę Olesno w 2017r

Zadanie 15- ,,Budowa wodociągu w ul. Częstochowskiej w Oleśnie”- Zadanie zakończone. Odbiór  robót budowlanych nastąpił w dniu 16.04.2018r.

Zadanie 16-,, Modernizacja kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno”- Zadanie zakończone w dniu. Wykonawcą robót była firma  UNIMARK Spółka z o.o.

Zadanie  17.1-Prace projektowe; Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie wraz z budową odcinków rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków-  Zadanie zakończone

Zadanie 17.2- Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie-. W dniu 26.10.2020r. podpisano umowę z firmą HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin. W dniu 16.11.2020r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Trwają obecnie roboty  pod budową nowego obiektu pn Zbiornik retencyjny ścieków surowych. Wykonano roboty ziemne pod zblokowany blok biologiczny  z budynkiem technicznym. Z początkiem marca 2021 rozpoczęto prace w zakresie przebudowy  Budynku socjalnego i laboratorium.

Zadanie 17.3-Roboty budowlane pn. 'Budowa  odcinków  rurociągu tłocznego  do oczyszczalni ścieków w Oleśnie - W dniu18.01.2021r. podpisano umowę  z Wykonawcą robot HYDRO-MARKO Sp z o.o. Sp. k., ul. Wojska Polskiego  139, 63-200 Jarocin.

logotyp NFOŚiGW.jpeg

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe