Ogłoszenie o planowanych pracach modernizacyjnych-Olesno ul. M. Przedmieście-Pieloka

Informuje iż z dniem 29.07.2019r. od godz. 20-tej planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno". W pierwszej kolejności Wykonawca planuje wykonać renowację sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową na ul. Pieloka wg. następującego harmonogramu:

29.07.2019

Ul. Pieloka-Deptak

30.07.2019

ul. Pieloka-Urząd Miejski do ul. Pieloka- Przychodnia

31.07.2019

ul. Pieloka-Przychodnia do skrzyżowania z ul. Małe Przedmieście

01.08.2019 ul. Mostowa do skrzyżowania ul. Małe Przedmieście
05.08.2019 ul. Pieloka-deptak. ul. Małe Przedmieście od nr 13 do nr 30
06.08.2019 ul. Małe Przedmieście od nr 30 do skrzyżowania z ul. Mostową
07.08.2019 ul. Małe Przedmieście od skrzyżowania z ul. Pieloka do nr 13
08.08.2019 Skrzyżowanie ul. Małe Przedmieście z ul. Pieloka

Jednocześnie od 31.07 planowane jest rozpoczęcie prac związanych z renowacją bezwykopową studni w ul. Pieloka. Po wykonaniu powyższych prac w ul. M. Przedmieście , planuje się kontynuację prac na pozostałych w/w ulicach o czym zostaną Państwo powiadomieni w miarę postępów.

Jednocześnie Prosimy mieszkańców Zielonej i Miarki o ograniczenie zrzutu ścieków w dniu 31.07.2019r.

 

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na w/w ulicach, mogą wystąpić tymczasowe utrudnienia w odprowadzaniu ścieków w godzinach wieczornych i nocnych

Za wszelkie utrudnienia związane z inwestycją serdecznie przepraszamy

tel. alarmowy 34/358 24 76

lub bezpośrednio do Wykonawcy Robót tel. 606 856 067

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe