Zawiadomienie o planowanym spotkaniu z mieszkańcami ul. Kluczborskiej w Oleśnie

  

       W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kluczborskiej w Oleśnie", Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp.  z o.o w Oleśnie zaprasza osoby posiadające nieruchomości przy ul. Kluczborskiej  w Oleśnie na spotkanie przedstawicieli Jednostki Realizującej Projekt, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie- Olesno ul. Pieloka 21 (mała sala konferencyjna) w dniu 03.09.2019r.
o godz. 16:00
celem omówienia warunków przyłączenia do sieci. Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. (Dz. U.2018.0.1454) każdy właściciel nieruchomości posiadający dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do jego posesji ma obowiązek podłączenia tej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.. Planowany termin udostępnienia kanalizacji sanitarnej nastąpi po uzyskaniu przez spółkę OPWiK pozwolenia na użytkowanie kanalizacji sanitarnej tj. co winno nastąpić około 30 października 2019r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe