Ogłoszenie o zmianie cen wody i ścieków od dnia 29.05.2020r.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak; GL.RET.070.3.171.2018.EK z dnia 26.04.20218r. OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie przypomina, iż z dniem 29.05.2020r. ulegają zmianie ceny wody i ścieków odpowiednio dla okresu 25-36 miesięcy:

cena wody za 1m3  :     3,07 zł + VAT= 3,32 zł

cena ścieków za 1m3:   5,94zł +VAT= 6,42 zł

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe