Informacja Spółki dot. przyjmowania osadów i ścieków dowożonych od 01.03.2022r,

 

 

Informujemy, iż w związku z planowanym uruchomieniem jednego z ciągów technologicznych oczyszczania ścieków w realizowanym zadaniu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”, z dniem 01.03.2022 r. nakazuje się wstrzymanie odbioru i dowozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz silnie zagnitych osadów ze zbiorników bezodpływowych (szamb) do punktu zlewnego oczyszczalni przy ul. Mostowej w Oleśnie.

Przyjmowane będą wyłącznie ścieki dowożone z szamb, które są regularnie opróżniane.

Przerwa ta spowodowana jest koniecznością zagwarantowania dopływu do oczyszczalni ścieków o proporcjonalnie równomiernym stężeniu związków biogennych i innych wskaźników zanieczyszczeń, tak, by przy uruchomieniu nowej technologii nie doprowadzić do nieodwracalnych na tym etapie szkód w efektywnym oczyszczaniu ścieków.

Za nie dostosowanie się do powyższych obowiązków powodujących zakłócenie lub niepowodzenie rozruchu technologicznego modernizowanej oczyszczalni, grozi odpowiedzialność karna.

Z dniem 01.06.2022 r. planowane jest oddanie do użytku nowej instalacji punktu zlewnego zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Oleśnie przy ul. Stobrówki, która zgodnie ze swoim przeznaczeniem umożliwi przyjmowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, kierując je na całkowicie odrębny ciąg oczyszczalni. 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe