Informacja o zmianie stawek za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

Logo

 

                   Ogłasza  że na podstawie Uchwały Nr LXI/464/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z dniem 11.10.2022r. wchodzi w życie nowy cennik za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej wynoszący:

  • 9,50 zł netto + podatek VAT -za przyjęcie 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących z zbiorników bezodpływowych/szamb (ścieki bytowe oraz przemysłowe)

 

  • 50,00 zł netto +podatek VAT - za przyjęcie 1m3 nieczystości ciekłych pochodzących z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

                    Do wyżej wymienionych kwot, należy doliczyć indywidualną stawkę przyjętą przez podmioty posiadające określone zezwolenie Burmistrza Olesna w zakresie odbioru i transportu  nieczystości ciekłych  do stacji zlewnej w ul. Stobrówki w Oleśnie.

 

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe