Ogłoszenie o wyborze Prezesa Zarządu OPWiK Sp. z o.o Oleśnie

         Olesno, 15.03.2023 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W  wyniku zakończenia w dniu 13.03.2023 roku prac komisji konkursowej  z wyboru Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie,  Rada Nadzorcza OPWiK sp. z o.o w Oleśnie wraz z pozostałymi członkami komisji konkursowej ogłasza, iż na stanowisko Prezesa Zarządu został wybrany Pan Bartosz Kaniowicz

Pan Bartosz Kaniowicz spełnił wymagania konkursowe , wykazał się odpowiednią wiedzą oraz  doświadczeniem uzyskując tym samym pozytywną ocenę  komisji konkursowej,  która jednogłośnie dokonała wyboru Pana Bartosza Kaniowicza na stanowisko  Prezesa Zarządu Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Oleśnie

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Nadzorczej

                                                                                                                 Piotr Kętrzyński

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe