Informacja o wysokości taryf od 13.06.2023r.

 

INFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno

  

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537  z późn. zm.) Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RZT.70.29.2023 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 05.06.2023r.

W związku z powyższym Spółka informuje o następujących czasookresach i wysokościach obowiązywania Taryf:

od 13.06.2023r. do 12.06.2024r. Taryfa zatwierdzona na okres 1-12 miesięcy,

od 13.06.2024r. do 12.06.2025r. Taryfa zatwierdzona na okres 13-24 miesięcy,

od 13.06.2025r. do 12.06.2026r. Taryfa zatwierdzona na okres 25-36 miesięcy.

Treść taryfy od 13.06.2023 do 12.06.2026 dla Gminy Olesno.

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z uchwałą NR LXXV/545/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno, wprowadza się dopłatę do taryfy  za zbiorowy odbiór ścieków dla Grupy K1 gospodarstwa domowe w wysokości 0,80 zł. netto za jeden m3 odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno, od dnia wejścia uchwały w życie tj. od 14.06.2023 r.

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe