Wywóz nieczystości ciekłych -gmina Dobrodzień

 

Ma zaszczyt poinformować iż, na podstawie uzyskanej decyzji  Burmistrza Dobrodzienia numer GK.6233.3.1.2024 z dnia 16.04.2024r. rozpoczyna  działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z Gminy Dobrodzień wg. poniższego cennika

 

 

 

Niniejszy cennik obowiązuje do 31.12.2024r.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania wywozu nieczystości ciekłych z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków należy  wypełnić Wniosek o wywóz nieczystości ciekłych, oświadczenie o własności oraz opcjonalnie oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej  osobiście w siedzibie spółki w godz.7:30-15:00  tj.  Olesno ul. Lubliniecka 3a lub na adres mailowy  lub ostatecznie telefonicznie pod numerami telefonu 512 787 401. (w przypadku braku informacji o osobistym odbiorze faktury VAT lub nie wypełnieniu w/w  oświadczenia doliczona zostaje opłata techniczna w wysokości 12,30 zł brutto skutkująca koniecznością wysyłki faktury VAT  drogą pocztową)

Po przyjęciu określonej ilości zgłoszeń, pracownik Spółki skontaktuje się z Zleceniodawcami w celu umówienia wizyty umożlwiającej ocenę wjazdu na teren posesji oraz wykonania usługi.  W przypadku pozytywnej oceny zostanie zawarta umowa oraz wykonanie wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków  w Oleśnie. 

Dokumenty związane z wykonaniem usługi:

1. Dostępne pod numerem tel 512 787 401

 

 

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe