Wywóz nieczystości ciekłych -gmina Dobrodzień

 

Ma zaszczyt poinformować iż, na podstawie uzyskanej decyzji Burmistrza Dobrodzienia numer GK.6233.3.1.2024 z dnia 16.04.2024r, OPWiK Sp.z o.o. w Oleśnie rozpoczyna  działalność w zakresie opróżniania  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z Gminy Dobrodzień do oczyszczalni ścieków w Oleśnie wg. poniższego cennika

Niniejszy cennik obowiązuje do 31.12.2024r.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania wywozu nieczystości ciekłych z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków należy  wypełnić Wniosek o wywóz nieczystości ciekłych, oświadczenie o własności oraz opcjonalnie oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej  osobiście w siedzibie spółki w godz.7:30-15:00  tj.  Olesno ul. Lubliniecka 3a, na adres mailowy  lub albo ostatecznie telefonicznie pod numerami telefonu 512 786 838 oraz  512 787 401. (w przypadku braku informacji o osobistym odbiorze faktury VAT lub nie wypełnieniu w/w  oświadczenia doliczona zostaje opłata techniczna w wysokości 12,30 zł brutto skutkująca koniecznością wysyłki faktury VAT  drogą pocztową)

Po przyjęciu określonej ilości zgłoszeń, pracownik Spółki skontaktuje się z Zleceniodawcami w celu umówienia wizyty umożlwiającej ocenę wjazdu na teren posesji oraz wykonania usługi.  W przypadku pozytywnej oceny zostanie zawarta umowa oraz wykonanie wywozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków  w Oleśnie. 

 

 

Dokumenty związane z wykonaniem usługi:

  1. DOCXWniosek o wywóz nieczystości ciekłych.docx (162,78KB)
  2. PDFoświadczenie o własnośći.pdf (85,11KB)
  3. PDFOświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej- osób fizycznych.pdf (177,84KB)
  4. PDFProjekt Umowy.pdf (1,33MB)
     

 

 

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe