Historia Spółki

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie powstało w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Historia wodociągów w Oleśnie sięga lat dwudziestych XX wieku. Z tego okresu pochodzi istniejący zbiornik wieżowy zlokalizowany w centrum miasta przy ul. Krzywej 11.

Po II wojnie światowej w 1945 roku ówczesny Zarząd Miasta utworzył Zakład Gospodarki Komunalnej w formie zakładu budżetowego, który podjął działalność w zakresie oczyszczania miasta , zajął się uruchomieniem i eksploatacją wodociągów, tworzeniem i konserwacją terenów zielonych.

Zgodnie z uchwałą Prezydium Miejskiej Narodowej w Oleśnie z dnia 25 sierpnia 1950 roku utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Oleśnie, którego działalność obejmowała:

  • Wodociągi i kanalizację,
  • Cmentarnictwo,
  • Targowisko,
  • Oświetlenie miasta wraz z inkasem za prąd
  • Basen kąpielowy
  • Kort tenisowy

Z  dniem 01.01.1976 r. na podstawie zarządzenia Wojewody Częstochowskiego zostało utworzone Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie na bazie byłego Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie. Przedsiębiorstwo zostało podporządkowane WZGKiM w Częstochowie.

Po reformie samorządowej został utworzony z dniem 1 stycznia 1994 r. na bazie RPGKiM w Oleśnie zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie.

Po likwidacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie został utworzony w dniu 1 stycznia 2002 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.

Powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie Spółka tj. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ma na celu realizację zadań własnych Gminy Olesno w zakresie zaspokajania w sposób bieżący i nieprzerwany zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe