Obsługa klienta

Warunki techniczne

Tematem warunków technicznych zajmuje się Dział Wodociągów i Kanalizacji mieszczący się w pokoju nr 4 w budynku OPWiK ul. Lubliniecka 3a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, telefon 34/358-24-76

 

1. Przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej

Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych () wypełniając odpowiednie pola. Załączyć aktualną mapkę sytuacyjną (mapę do celów projektowych) położenia działki/posesji oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Wodociągów i Kanalizacji

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 342582476 lub 343582421

OPWIK za usługi pobiera opłatę wg taryfikatora zakładowego. Warunki techniczne oraz faktury za wykonaną usługę OPWIK wysyła na adres wnioskodawcy.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe