Jakość wody

Olesno zaopatrywane jest w wodę pitną pochodzącą z ujęć głębinowych: „Olesno” „Wysoka” i „Wygoda”.

W dniu 31 grudnia 2016 długość sieci wodociągowej rozdzielczej ulicznej wynosiła 213 km,. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur żeliwnych, istnieją również przewody wykonanych z tworzyw sztucznych: hdpe i pcv. Średnice rur wynoszą od DN80 do DN250. Sieć wodociągowa uzbrojona jest w zasuwy odcinające i hydranty przeciwpożarowe. Układ sieci jest mieszany: częściowo rozgałęziony i częsciowo pierścieniowy.

W ujmowanej wodzie obserwuje się ponadnormatywną zawartość związków żelaza oraz manganu. Woda uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie za pomocą filtrów pośpiesznych i aeratorów, gdzie przedewszystkim usuwany jest mangan i żelazo. W maju 2017r w jednym ze złóż filtracyjnych dokonano wymiany jego złoża na złoże Defeman. Planuje się dalszą poprawe jakości wody poprzez sukcesywną wymianę złóż filtracyjnych w pozostałych filtrach.

Woda uzdatniona jest poddawana wnikliwej ocenie jeśli chodzi o jakość i spełnianie norm polskich i światowych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oleśnie oraz niezależne akredytowane firmy w ramach kontroli Wewnętrznej. Woda badana jest pod względem chemicznym oraz bakteriologicznym. Wyznaczonych jest szereg punktów kontrolnych w których pracownicy PPSE systematycznie pobierają próbki wody do kontroli. Na podstawie wyników badań wydawana jest tzw. „ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, gdzie w uzasadnieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że pita przez mieszkańców woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie norm polskich.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe