Taryfy

 

INFORMACJA

w sprawie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno

  

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. u. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.101.2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.05.2018r.

W związku z powyższym Spółka informuje o następujących czasookresach i wysokościach obowiązywania Taryf:

od 29.05.2018r. do 28.05.2019r. Taryfa zatwierdzona na okres 1-12 miesięcy,

od 29.05.2019r. do 28.05.2020r. Taryfa zatwierdzona na okres 13-24 miesięcy,

od 29.05.2020r. do 28.05.2021r. Taryfa zatwierdzona na okres 25-36 miesięcy.

Treść taryf od 29.05.2018 do 28.05.2021 dla Olesno.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe