Informacja dot. opłat za wodę i ścieki w wybranych Przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych regionu

Nowoutworzona od stycznia 2017 roku spółka została przekształcona z zakładu budżetowego w Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Właścicielem spółki jest Gmina Olesno a celem spółki jest realizacja zadań statutowych obejmujących produkcję, uzdatnianie i rozprowadzanie  wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Olesno.

            Uchwalony nowy Wieloletni Rozwoju i Modernizacji urządzeń wod-kan na lata 2017-2020 oraz Uchwała Rady Gminy Olesno w sprawie nowych opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wyznaczają kierunki rozwoju spółki i obowiązki w zakresie dużych i kosztownych inwestycji w infrastrukturę komunalną.

            Z udziałem środków Unii Europejskiej z tzw. Funduszu Spójności planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie, tak aby jej parametry spełniały wymogi ochrony środowiska.

            Ceny w Oleśnie są jednymi z najniższych cen w woj. opolskim i kraju zarówno dla małych i dużych miast.

            Poniżej zamieszczono dla  porównania tabele z cenami opłat za wodę i ścieki bytowe dla miast do 20 tys. mieszkańców i większych.  

 

Tab.1 Miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców do Gminy Olesno (do 20 tys. mieszkańców)

Lp.

Miejscowość

Cena brutto za wodę [zł/m3]

Cena brutto za  ścieki [zł/m3]

Razem [zł/m3]

1

Ozimek

3,53

10,23

13,76

2

Zdzieszowice

4,48

7,98

12,46

3

Grodków

3,35

8,32

11,67

4

Gorzów Śląski

3,16

8,32

11,48

5

Praszka

4,21

7,35

11,35

6

Byczyna

3,66

6,88

10,54

7

Krapkowice

3,16

7,35

10,51

8

Turawa

4,18

5,67

9,85

9

Wołczyn

3,97

5,78

9,75

10

Olesno

3,13

5,06

8,20

11

Głogówek

3,46

3,19

6,65

 

 

Tab.2 Miejscowości o większej liczbie mieszkańców niż Gmina Olesno (powyżej 20 tys. mieszkańców)

Lp.

Miejscowość

Cena brutto za wodę [zł/m3]

Cena brutto za  ścieki [zł/m3]

Razem [zł/m3]

1

Ozimek

3,53

10,23

13,76

2

Kędzierzyn -Koźle

3,92

8,25

12,17

3

Głuchołazy

8,37

6,72

15,09

4

Prudnik

3,95

6,48

10,13

5

Strzelce Opolskie

3,88

6,25

10,13

6

Nysa

3,89

6,15

10,04

7

Kluczbork

3,47

5,91

9,38

8

Namysłów

3,05

5,86

8,91

9

Opole

3,56

5,67

9,23

10

Lubliniec

3,35

4,7

8,05

 

 

 

 

 

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe