Nabór na stanowisko głównego księgowego

OGŁOSZENIE

Nowoutworzone przekształcone z zakładu budżetowego Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o w Oleśnie poszukuje pracownika na stanowisko Głównego Księgowego Spółki  z doświadczeniem w rozliczaniu projektów i funduszy unijnych.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółek prawa handlowego,
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Monitorowanie i kontrola operacji księgowych,
 • Monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce rachunkowości Spółki,
 • Współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi,
 • Organizacja pracy Działu Księgowości i współpraca z przełożonymi z innymi działami Spółki.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu danych księgowych i sporządzeniu wniosku taryfowego zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dodatkowo do obowiązków osoby zatrudnionej w związku z realizacja przez Spółkę inwestycji w latach 2017 - 2020 z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej Funduszu Spójności będzie należało :

 • Dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczania wydatków
 • Weryfikacja poprawności dokumentów finansowych, archiwizacja, koordynowanie obiegu dokumentów finansowych.
 • Mile widziana będzie znajomość sprawozdawczości w systemie SL2014 ( z NFOŚIGW )
 • Sprawozdawczość na potrzeby wewnętrze firmy.
 • Współpraca z Zespołem Inżynierskim przy przygotowywaniu zmian wniosków o dofinansowanie.
 • Kierowanie zapytań/wniosków do Instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanych projektów.
 • Czynny udział w kontroli rozliczania projektów.
 • Czynny udział w spotkaniach konsultacyjnych Zespołu Realizującego Projekt,
 • Doradztwo mające na celu prawidłową realizację dofinansowanych projektów

Wymagania konieczne wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w księgowości w spółkach prowadzących pełną księgowość, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
 • Biegła znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków, rozliczeń z ZUS,
 • Ukończone kursy specjalistyczne z zakresu rachunkowości i podatków, w tym kurs na Głównego Księgowego,
 • Umiejętności organizacji pracy zespołu i delegowania zadań,
 • Rzetelność, dokładność, punktualność w zakresie realizacji zadań,
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • Odporność na stres,
 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Office (Word, Excel),
 • Elastyczność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w nowoutworzonym przedsiębiorstwie realizującym zadania Gminy Olesno w obszarze usług publicznych, firmie dającej szansę realizacji własnych pomysłów dla rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Możliwości udziału w kształtowaniu nowego przedsiębiorstwa i systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny z ofertą pracy na adres przedsiębiorstwa: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o 46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a w terminie do dnia 06.10.2017 r.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę o poufności danych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe