Nabór na stanowisko w JRP

                                   NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA JRP PROJEKTU

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Oleśnie - beneficjent

funduszy unijnych poszukuje inżyniera robót sanitarnych do pracy w Jednostce Realizującej Projekt

 

Zakres obowiązków podstawowych :

·         realizacja Projektu na terenie Gminy Olesno zgodnie z wytycznymi POIiŚ dla okresu programowania 2014-2020 oraz wszelkimi wymaganymi procedurami, w tym także przygotowanie i nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień.

·         planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych,

·         współpraca z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami Kontraktów realizowanych w ramach Projektu,

·         nadzór i kontrola wykonania zadań z zakresu sprawozdawczości i raportowania Projektu.

·         weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,

·         weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

·         nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe w specjalności sanitarnej,

·         uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

·         przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

·         min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika lub inspektora robót sanitarnych,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         bardzo dobra organizacja pracy,

·         dyspozycyjność,

·         prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

·         możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji zadań Projektu

·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,

·         stabilna praca w nowoutworzonej spółce

 

 Termin na złożenie ofert do dnia 05.01.2018 r.

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe