Nabór na stanowisko Kierownika JRP Projektu

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA JRP PROJEKTU

 

     Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie- beneficjent funduszy unijnych poszukuje pracownika ze znajomością procedur Prawa Budowlanego do pracy w Jednostce Realizującej Projekt.

Zakres obowiązków podstawowych:

 • Realizacja Projektu na terenie Gminy Olesno zgodnie z wytycznymi POliŚ dla  okresu programowania 2014-2020 oraz wszelkimi wymaganymi procedurami, w tym także nadzór i współpraca z Inżynierem Kontraktu nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień,
 • współpraca z Inżynierem Kontraktu i Wykonawcami Kontraktów realizowanych w ramach Projektu,
 • nadzór i kontrola wykonania zadań z zakresu sprawozdawczości i raportowania Projektu,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
 • nadzór na przestrzeganiem zasad BHP.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w specjalności sanitarnej lub budowlanej
 • min 2-letnie doświadczenie w pracy przy realizacji lub projektowaniu inwestycji budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • prawa jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub ich znajomość.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji Projektu
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • stabilna praca w nowoutworzonej spółce.

Termin na złożenie ofert do dnia 18.01.2018r.

 

Logo
Polityka prywatności Deklaracja dostępności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe